Tag: thư viện luận văn chất lượng

Thư viện ca dao Việt Nam

Kho tàng ca dao Việt Nam Kho tàng ca dao Việt Nam

Ca dao là những câu thơ có thể hát thành những làn điệu dân ca, ru con hoặc ca dao là lời dân ca đã lược bỏ đi những luyến láy khi hát. Phần lớn nội dung ca dao thể hiện tình yêu nam nữ, bên cạnh đó ca dao còn thể hiện quan hệ ...

Thư viện luận văn chất lượng

thu-vien-luan-van-chat-luong-1 thu-vien-luan-van-chat-luong-1

Trong thời đại ngày nay khi mà khoa học công nghệ phát triển như vũ bão, thông tin ngày càng trở nên hết sức quan trọng trong tất cả mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Thông tin được coi là nguồn lực thứ ba, cùng với hai nguồn lực truyền thống là vật ...