Trong vài năm trở lại đây, phong trào ăn chay đang phát triển ngày