Có dịp thực hiện tour Hàn Quốc vào dịp tết, khi mà bắt đầu