Thư viện ca dao Việt Nam

Ca dao là những câu thơ có thể hát thành những làn điệu dân ca, ru con hoặc ca dao là lời dân ca đã lược bỏ đi những luyến láy khi hát.

Phần lớn nội dung ca dao thể hiện tình yêu nam nữ, bên cạnh đó ca dao còn thể hiện quan hệ gia đình, các mối quan hệ phức tạp khác trong xã hội… Ca dao Việt Nam là dấu vết rõ rệt nhất trong ngôn ngữ văn học, phản ánh đời sống vật chất và biểu hiện tâm tư, tình cảm của họ trong dòng chảy thời gian và lịch sử.

thu vien ca dao viet nam 1 - Thư viện ca dao Việt Nam

Kho tàng ca dao Việt Nam

Trước đây ca dao được truyền miệng, ngày nay được sưu tầm, nghiên cứu trong nhiều công trình có giá trị. Giới nghiên cứu, các nhà nho sưu tầm, biên soạn gọi những câu hát dân gian là: phong sử, phong dao, dân ca, thơ ca dân gian, thơ ca truyền miệng dân gian, thơ ca trữ tình dân gian…

Trong sinh hoạt văn học dân gian, có một bộ phận quan trọng là sinh hoạt ca hát, trong đó tiêu biểu nhất là việc diễn xướng ca dao, dân ca. Loại hình nghệ thuật này thường để chỉ lĩnh vực ca hát dân gian, nhân dân sử dụng các từ: ca, hò, ví, lý, hát giao duyên, hát đối, hát huê tình.

Tại Thuvienluanvan.com, chúng tôi tổng hợp nhiều câu ca dao ý nghĩa về tình yêu, gia đình, các mối quan hệ xã hôi giúp lưu truyền giá trị truyền thống của dân tộc.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *