In vải kỹ thuật số chuyển nhiệt là một trong những công nghệ tiên