Tiểu thuyết Nhân Duyên Tiền Kiếp là tác phẩm đầu tay của tác giả