Hiện nay, có tới 90% nhà kính, xe hơi và các cao ốc gặp