Với chi phí thấp, tiết kiệm điện, có nhiều lợi ích cho sức khỏe