Truyện Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc là tiểu thuyết ngôn tình