Nam châm dẻo được cấu tạo từ bột nam châm và các nguyên liệu