(Máy in chuyển nhiệt các khổ, giá tốt) – Dịch vụ cung cấp máy