Decal cách nhiệt, chống nắng được xem là dòng decal sử dụng rộng rãi