Với chức năng là phun xịt rửa băng chuyền, rửa xe, rửa bụi bẩn