Ngày nay, nhu cầu luyện tập thể dục thể thao nâng cao sức khỏe