Khi kinh tế phát triển, nhu cầu mặc đẹp của con người cũng tăng