Nói đến du lịch mũi Né, chúng ta không thể không nhắc đến trò