Theo thống kê có tới 40% phụ nữ trên 30 tuổi và 80% phụ