Chào các em thân yêu của chị Linh Nhi, ngày hôm nay chị sẽ