Bệnh nám da ở phụ nữ trung niên thường ở mức 80-90% – đó