Với hình ảnh sắc nét, độ bền màu cao nên in chuyển nhiệt luôn