Với ưu điểm cho ra hình ảnh sắc nét, trung thực, bền màu, thích