Màn nhựa, rèm nhựa PVC được nghiên cứu, phát triển và ứng dụng phổ