Nám da là tình trạng tăng quá mức sắc tố melanin ở da, tuy