Kỹ thuật in chuyển nhiệt được xem là một trong những phương pháp in