Đà Nẵng từ lâu đã là một trong những điểm đến yêu thích của