Điều hòa nhiệt độ là một thiết bị truyền nhiệt nhằm duy trì không