Nem nướng Ninh Hòa, bò Lạc Cảnh, hay bún sứa,… đều là những món