Sở hữu nhiều danh thắng nức tiếng gần xa, Phan Thiết thu hút một