Decal ép nhiệt lên áo, vải tối màu là sản phẩm của Mayinao.com phục