Tag: thư viện luận văn

Thư viện ca dao Việt Nam

Kho tàng ca dao Việt Nam Kho tàng ca dao Việt Nam

Ca dao là những câu thơ có thể hát thành những làn điệu dân ca, ru con hoặc ca dao là lời dân ca đã lược bỏ đi những luyến láy khi hát. Phần lớn nội dung ca dao thể hiện tình yêu nam nữ, bên cạnh đó ca dao còn thể hiện quan hệ ...

Danh ngôn cuộc sống

Kho tàng danh ngôn cuộc sống Kho tàng danh ngôn cuộc sống

Danh ngôn là những câu nói chứa nội hàm tri thức, mang tính giáo dục, triết lí cao, ý nghĩa được lưu truyền về vấn đề đạo đức, lối sống. Danh ngôn thường mang tính phổ quát hay quy luật có thể đúng cho mọi thời đại. Đặc biệt, phải có tính thẩm mĩ của ngôn từ, ...

Hiếu thảo – truyền thống đạo hiếu của người Việt

Gương hiếu thảo người Việt Gương hiếu thảo người Việt

Gương hiếu thảo tự cổ chí kim đã làm rung động các bậc văn nhân, thi sĩ và họa sĩ; là một phần quan trọng đối với bản thân mỗi người và yêu cầu mỗi cá nhân cần có.  Hiếu thảo thể hiện những tình cảm, suy nghĩ của bản thân mỗi người với những chiến ...

Thư viện luận văn chất lượng

thu-vien-luan-van-chat-luong-1 thu-vien-luan-van-chat-luong-1

Trong thời đại ngày nay khi mà khoa học công nghệ phát triển như vũ bão, thông tin ngày càng trở nên hết sức quan trọng trong tất cả mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Thông tin được coi là nguồn lực thứ ba, cùng với hai nguồn lực truyền thống là vật ...