Tag: decal in ấn decal

In ấn tem nhãn, decal

in-an-tem-nhan-decal-1 in-an-tem-nhan-decal-1

Tem nhãn, tem nhãn decal là một trong những sản phẩm đặc biệt của lĩnh vực quảng cáo, thể hiện thương hiệu đối với người tiêu dùng, đồng thời có tác dụng quảng bá, chứng nhận sản phẩm đối với doanh nghiệp.  Xu hướng này giúp dịch vụ in ấn tem nhãn, decal, banner, poster quảng ...