Tag: đạo đức

Hiếu thảo – truyền thống đạo hiếu của người Việt

Gương hiếu thảo người Việt Gương hiếu thảo người Việt

Gương hiếu thảo tự cổ chí kim đã làm rung động các bậc văn nhân, thi sĩ và họa sĩ; là một phần quan trọng đối với bản thân mỗi người và yêu cầu mỗi cá nhân cần có.  Hiếu thảo thể hiện những tình cảm, suy nghĩ của bản thân mỗi người với những chiến ...