Tag: câu hát dân gian

Thư viện ca dao Việt Nam

Kho tàng ca dao Việt Nam Kho tàng ca dao Việt Nam

Ca dao là những câu thơ có thể hát thành những làn điệu dân ca, ru con hoặc ca dao là lời dân ca đã lược bỏ đi những luyến láy khi hát. Phần lớn nội dung ca dao thể hiện tình yêu nam nữ, bên cạnh đó ca dao còn thể hiện quan hệ ...